WAT DOEN WE?

Accommodatie

De ruimtes waar wij gebruik van maken liggen op het terrein van de school. Als het even kan spelen we zoveel mogelijk buiten: de kleintjes op het kleuterspeelplein en de oudere kinderen op het grote speelplein aan de Parkstraat. Verder hebben we een huiskamer met speelgoed en spelletjes voor alle leeftijden. We hebben een televisie (alleen voor video’s en DVD’s), maar die gaat zeker niet elke dag aan. Hooguit aan het einde van de dag een half uurtje. Wie zich even rustig terug wil trekken kan lekker met een boekje neerploffen in de leeskamer.
In de grote ruimte eten, koken en knutselen we.
Voor de oudere kinderen is er een eigen ruimte die qua inrichting en speelgoed helemaal is afgestemd op hun behoeften.

Eten en drinken

Wij vinden gezonde voeding belangrijk. Als de kinderen uit school komen eten ze eerst altijd fruit of rauwkost en krijgen ze wat te drinken (limonade of water). Een uurtje later eten we een boterham. Voor de kinderen die later komen, omdat ze mee hebben gedaan aan een et Buut Breed activiteit, staat er bij binnenkomst ook een broodje of een cracker en drinken klaar.
Op woensdagmiddag serveren wij als lunch soms een gebakken eitje, een tosti of pasta. Vanzelfsprekend houden wij rekening met diëten en overtuigingen.

Activiteiten

Ons uitgangspunt is dat kinderen na school vooral vrij zijn en lekker kunnen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons thuis voelen. Maar net als thuis, willen wij kinderen ook wat structuur en regelmaat geven. Zo weten ze waar ze aan toe zijn. Daarom is er per groep (kleuter-, onder- en midden/bovenbouw) voor iedere dag van de week een activiteitenaanbod. Elke maandag maken wij het activiteitenprogramma voor de week in de Buutpraat bekend.

et Voorbuut
Bij de voorschoolse opvang staat voorop dat de kinderen rustig aan de dag beginnen voordat ze de klas in gaan. Het ene kind heeft nog even tijd nodig om wakker te worden, het andere is al volop in touw. Niets moet, is hier het motto. De kleuters worden naar hun klas gebracht door een leidster, de oudere kinderen lopen zelf naar hun klas. Wij serveren geen ontbijt.

et Nabuut
Na schooltijd gaan de kinderen, die naar et Nabuut gaan, naar hun eigen ruimte.

De kleuters worden altijd opgehaald uit de klas. Zij gaan naar de ruimte van et Nabuut of naar de lokalen van de groepen 1/2A en 1/2C.
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan zelf naar de lokalen van de groepen 4A en 4B. Tot slot gaan de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 naar de lokalen van de groepen 5A en 5B.

Om er zeker van te zijn dat alle kinderen ook naar et Nabuut gaan, wordt er elke ochtend in de groepen 1 t/m 4 in de klas een lijstje opgehangen met de namen van de kinderen die ’s middags naar et Nabuut gaan. Zo weten de leerkrachten ook welke kinderen naar de opvang gaan.

Als iedereen (nog een keer gecheckt) binnen is, eten en drinken we eerst wat. Even bijkomen van een dagje school. Daarna gaan we, als het weer het toe laat, buiten spelen. De jonge kinderen op het plein bij de kleuters, de oudere kinderen op het plein bij de Bullekerk. Ook ondernemen we iedere dag een activiteit. Welke activiteiten dat is, hebben de kinderen al in de Buutpraat kunnen lezen.

In principe zijn de activiteiten vrijwillig, maar we stimuleren de kinderen wel zoveel mogelijk om mee te doen. Samen knutselen is niet alleen leuk en gezellig, maar ook goed voor de creatieve en motorische ontwikkeling.

De enige activiteit waar kinderen verplicht aan mee moeten doen, is Bakken. Vanuit ervaring hebben we geleerd dat kinderen altijd spijt krijgen als de anderen aan het eind van de middag iets lekkers, wat zij zelf gebakken hebben, mee naar huis kunnen nemen.

Kookcafé

Over het Kookcafé willen wij nog wat meer informatie geven. Een keer per maand stellen kinderen een maaltijd samen, bereiden ze de maaltijd en serveren zij de maaltijd. Ouders en buurtbewoners kunnen tegen een zeer geringe vergoeding eten in het kookcafé. De achterliggende gedachte van het Kookcafé is school, opvang, kinderen, ouders en buurtbewoners met elkaar te verbinden.

et Buut Breed

Et Buut organiseert onder de noemer et Buut Breed na schooltijd activiteiten en workshops voor kinderen. Meer dan 100 workshops per jaar organiseert et Buut Breed voor de kinderen. Meer dan 1000 inschrijvingen zijn er elk jaar voor deze workshops. Meer informatie vindt u op de website www.etbuut.nl

Nadat kinderen aan een et Buut Breed activiteit hebben deelgenomen, kunnen zij alsnog naar de naschoolse opvang. De kleuters worden dan door een leidster opgehaald.

Nog even voor de duidelijkheid: U betaalt nooit dubbel. Indien uw kind een workshop volgt, betaalt u alleen voor de workshop. Gaat uw kind na de workshop naar et Nabuut, dan betaalt u alleen vanaf het moment dat uw kind op et Nabuut aanwezig is.

Vakantieopvang

In de schoolvakanties creëren we een echt vakantiesfeertje en ondernemen we van alles, zoals samen inkopen doen op de markt en vervolgens eten klaarmaken. Er zijn creatieve workshops en ook uitstapjes, bijvoorbeeld naar Oud Valkeveen of het Amsterdamse Bos. Om logistieke redenen is het noodzakelijk om hier iets langer vooraf te reserveren dan voor de reguliere opvangdagen. In de Buutpraat geven wij aan tot wanneer.
Als er een uitstap gepland staat gaan we met z’n allen. Dit heeft consequenties voor de breng- en haaltijden.
Het vakantieprogramma wordt ruim van tevoren bekend gemaakt in de Buutpraat.