Ik krijg geen toegang meer tot de website

Na 5 foutieve inlogpogingen wordt u voor 15 minuten uitgesloten van toegang. Na die tijd kunt u weer op de website terecht, stel dan een nieuw wachtwoord in.
Vergeet niet dat u met uw e-mail adres moet inloggen. Lees hieronder de verdere aanwijzingen.

Ik kan niet meer inloggen met mijn gebruikersnaam of wachtwoord

Uw ‘oude’ wachtwoord is niet meer geldig. Log in met uw e-mailadres, vervolgens klikt u op ‘wachtwoord vergeten’ om een nieuw wachtwoord aan te maken. Er worden strengere regels gesteld aan veilige wachtwoorden.

Klik hier om een nieuw wachtwoord in te stellen >

Hoe kan ik mijn wachtwoord aanpassen?

U kunt uw wachtwoord hier aanpassen als u ingelogd bent.

Met uw wachtwoord van vorig jaar kunt u niet meer inloggen, maak eerst een nieuw wachtwoord aan:

Klik hier om een nieuw wachtwoord in te stellen >

Hoe kan ik een moeilijk wachtwoord onthouden?

Een veilig wachtwoord hoeft niet moeilijk te zijn. Maak een lang wachtwoord met hoofd- en kleine letter en een paar cijfers.
Dat kan bijvoorbeeld een straatnaam plus huisnummer zijn (niet van uzelf), een beginregel van een liedje plus een getal, een automerk plus kenteken (niet uw huidige auto), in elk geval iets wat makkelijk te onthouden is.

U kunt ook een wachtwoordbeheer-app gebruiken. Deze onthoudt al uw wachtwoorden veilig en vult deze in veel gevallen automatisch voor u in. Google op ‘password manager’.

Op welke tijden is er opvang?

Et Nabuut is geopend tijdens de volgende momenten:

  • Voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.15 uur
  • Naschoolse opvang van 14.15 (woensdag van 12.30) tot 18.30 uur
  • Dagopvang vanaf 7.00 tot 18.30 uur tijdens alle studiedagen en schoolvakanties.
Wat zijn de tarieven?

Het huidige tarief is € 1,75 per kwartier. U boekt en betaalt in blokken van een kwartier.

Opvang tijdens vakanties en studiedagen wordt berekend per dagdeel.

Tot hoe lang van tevoren kan ik mijn kind opgeven?

We zijn weliswaar heel flexibel, maar hanteren de regel dat u uw kind altijd vooraf inschrijft. Tot 10.00 uur kunt u uw kind voor dezelfde dag nog opgeven. Voor de voorschoolse opvang betekent dat uiterlijk de ochtend ervóór. Het is niet mogelijk om uw kind ’s morgens onaangekondigd te brengen.

Hoe werkt vakantieopvang?

Vakantieopvang kan alleen vóór 10 uur ’s ochtends, de dag ervoor, geboekt worden. Ook kunt u, vanwege de activiteiten tijdens de vakantieopvang, alleen inschrijven voor één of twee dagdelen: van 7.00 – 12.45 uur en van 12.45 – 18.30 uur. Inschrijven en betalen kan via deze website. Vakantieopvang kan niet meer gewijzigd en/of afgezegd worden.

Kan ik iemand anders mijn kind laten ophalen?

U haalt uw kind op het afgesproken tijdstip op. Mocht uw kind door een ander dan een van de ouders/verzorgers worden opgehaald, of alleen of met een vriend(innet)je mee naar huis gaan, dan dient u dit vooraf te melden bij een van de leidsters. Zonder uw bericht geven wij uw kind niet aan derden mee! Sommige oudere kinderen mogen op een afgesproken tijd alleen naar huis. Ook hier geldt: als wij het maar van tevoren weten. lndien uw kind later wordt opgehaald dan berekenen wij u een volgend blok door. Haalt u uw kind later dan de door u aangegeven eindtijd op, dan brengen wij u daarvoor € 5,– per kwartier in rekening.

Kan ik mijn kind nog afmelden?

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden geen gebruik kan maken van de gereserveerde opvang, meldt u dit via een email bij de administratie van et Nabuut. Wij verzoeken u dit voor 10.00 uur te doen. Het emailadres is opvang@etnabuut.nl
Per schooljaar heeft u per kind 10 keer de gelegenheid om, tegelijk met het afmelden, de datum van de gereserveerde opvang te wijzigen.

Ik heb voor de belasting een overeenkomst nodig, kan ik die krijgen?

Als u een account aanmaakt en uw kind vervolgens aanmeldt voor opvang, gaat u een overeenkomst met de stichting et Nabuut aan. Ook verklaart u hiermee akkoord te zijn met de voorwaarden van de stichting et Nabuut. In uw account worden alle overeenkomsten opgeslagen. U kunt ze daar altijd bekijken. Op de achtergrond bewaart de stichting et Nabuut ook ondertekende, overkoepelende overeenkomsten. Heeft u zo’n overeenkomst nodig? Stuur dan een email naar coordinator@etnabuut.nl en u ontvang deze overeenkomst in uw mailbox.