OVER ONS

Et Nabuut: vertrouwd en flexibel

Et Nabuut verzorgt naast voor- en naschoolse opvang ook vakantieopvang voor kinderen van de openbare basisschool et Buut. Et Nabuut bestaat al 25 jaar en wij durven te beweren dat wij uniek zijn in Zaanstad. Uniek omdat de opvang op de school zelf plaatsvindt. Uniek omdat wij alleen opvang verzorgen voor kinderen van et Buut. Uniek omdat wij dat doen met een vast en hecht team. Dat is voor u en uw kind(eren) wel zo vertrouwd. 

Groot voordeel is dat de lijnen met school kort zijn. We weten wat er in de klas speelt en of er bijzonderheden thuis zijn. Waar we verder trots op zijn is onze flexibiliteit. Bij ons hoeft u geen onrechtvaardige contracten af te sluiten. U gaat een overeenkomst met ons aan waarin u aangeeft akkoord te gaan onze flexibele manier van werken, de wijze van opgeven en betalen, kortom met onze voorwaarden. Heeft u deze overeenkomst getekend, dan kunt u onbeperkt gebruik maken van onze opvang. U kunt ’s morgens tot 10.00 uur uw kind nog opgeven voor naschoolse opvang op dezelfde dag. Er is altijd plek voor uw kind. En – mits u tijdig afzegt – zult u van ons geen rekening krijgen voor opvanguren die u niet heeft gebruikt. U betaalt alleen voor wat u afneemt. En dat mag in deze tijd met recht uniek genoemd worden…


Stichting BSO et Nabuut

p/a OBS et Buut
Parkstraat 72
1506 WE Zaandam
Tel.: 075 – 6165701 (onder schooltijd)
Tel.: 06 1866 3172 (na schooltijd)
Email: opvang@etnabuut.nl

Bankrekening: NL88 RABO 0116 4990 60
KvK 34281911
Landelijk registratie nummer: 981684841

Contactpersoon: Lennart Hoorn
Tel.: 06 41 97 91 56
Email: coordinator@etnabuut.nl

Organisatie

Het bestuur van stichting et Nabuut wordt gevormd door Eric Hoorn (ex-directeur van et Buut), Willy Henrotte (ex-adjunct- directeur et Buut) en Lineke Kat (ex-vakleerkracht gymnastiek). Onder Stichting et Nabuut vallen meerdere afdelingen: et Nabuut (buitenschoolse opvang), et Buut Breed (Brede school workshops), et Avondbreed (workshops in de avonduren voor ouders en buurtbewoners) en De Peutersoos (Peuterspeelzaal). Et Nabuut heeft tien vaste leidsters: Daarnaast is er een pool van vaste flexleidsters die bij drukte of ziekte kunnen bijspringen.
Wij zijn een landelijk geregistreerde kinderopvang en werken volgens GGD-normen. Dit betekent dat u bij de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de Website van de Belastingdienst: Kinderopvangtoeslag

Ouderraad

Aan et Nabuut is een Ouderraad verbonden. Deze ouders behartigen de belangen van de ouders, denken mee met het team en geven adviezen over beleid, activiteiten en de organisatie van de opvang. Ook hebben zij een rol in de organisatie van jaarlijkse activiteiten zoals het zomerfeest en de ouderavond. De ouderraad vergadert zo’n vier keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf in de Buutpraat bekend gemaakt en zijn openbaar. U kunt contact met de ouderraad opnemen via de website. De namen en mailadressen van de ouderraadsleden hangen ook op het informatiebord bij et Nabuut.

AVG Privacyreglement

Download hier het AVG Privacyreglement Stichting Kinderopvang et Nabuut