HOE WERKT HET?

Openingstijden

Et Nabuut is geopend tijdens de volgende momenten:

  • Voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.15 uur
  • Naschoolse opvang van 14.15 (woensdag van 12.30) tot 18.30 uur
  • Dagopvang vanaf 7.00 tot 18.30 uur tijdens alle studiedagen en schoolvakanties, per dagdeel: ’s ochtends en/of ’s middags.
    Let op: opvang voor studiedagen en vakantie moet uiterlijk 10:00 de dag ervóór aangemeld worden.

Tarieven

Et Nabuut probeert een zo laag mogelijk tarief te hanteren. Altijd onder het bedrag waar de Belastingdienst een toeslag voor geeft. Het huidige tarief is € 1,75 per kwartier. U boekt en betaalt in blokken van een kwartier. U krijgt op verzoek een jaaropgave voor de Belastingdienst.

Inschrijven

Wilt u uw kind voor het eerst gebruik laten maken van BSO et Nabuut? Neem vooraf contact op met Winnie Smit voor een intakegesprek.
( opvang@etnabuut.nl ).
Opgeven voor de kinderopvang gaat vervolgens heel eenvoudig via deze website. Betalen gaat met iDeal.
NB: We zijn weliswaar heel flexibel, maar hanteren de regel dat u uw kind altijd vooraf inschrijft. Tot 10.00 uur kunt u uw kind voor dezelfde dag nog opgeven. Voor de voorschoolse opvang betekent dat uiterlijk de ochtend ervóór. Het is niet mogelijk om uw kind ’s morgens onaangekondigd te brengen.

Tijdig reserveren voor vakantieopvang

Voor de vakantieopvang is het, in verband met de uitstapjes die wij organiseren, noodzakelijk om iets langer van tevoren te reserveren. Vanwege de activiteiten tijdens de vakantieopvang kunt u alleen inschrijven voor een of twee dagdelen: van 7.00 – 12.45 uur en van 12.45 – 18.30 uur. Inschrijven en betalen kan via deze website. Vakantieopvang kan niet meer afgezegd worden.

Afmelden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden geen gebruik kan maken van de gereserveerde opvang, meldt u dit via een email bij de administratie van et Nabuut. Wij verzoeken u dit voor 10.00 uur te doen. Het emailadres is opvang@etnabuut.nl
Per schooljaar heeft u per kind 10 keer de gelegenheid om, tegelijk met het afmelden, de datum van de gereserveerde opvang te wijzigen.

Ophalen

U haalt uw kind op het afgesproken tijdstip op. Mocht uw kind door een ander dan een van de ouders/verzorgers worden opgehaald, of alleen of met een vriend(innet)je mee naar huis gaan, dan dient u dit vooraf te melden bij een van de leidsters. Zonder uw bericht geven wij uw kind niet aan derden mee! Sommige oudere kinderen mogen op een afgesproken tijd alleen naar huis. Ook hier geldt: als wij het maar van tevoren weten. lndien uw kind later wordt opgehaald dan berekenen wij u een volgend blok door. Haalt u uw kind later dan de door u aangegeven eindtijd op, dan brengen wij u daarvoor € 5,– per kwartier in rekening.

Overeenkomst

Als u een account aanmaakt en uw kind vervolgens aanmeldt voor opvang, gaat u een overeenkomst met de stichting et Nabuut aan. Ook verklaart u hiermee akkoord te zijn met de voorwaarden van de stichting et Nabuut. In uw account worden alle overeenkomsten opgeslagen. U kunt ze daar altijd bekijken. Op de achtergrond bewaart de stichting et Nabuut ook ondertekende, overkoepelende overeenkomsten. Heeft u zo’n overeenkomst nodig? Stuur dan een email naar coordinator@etnabuut.nl en u ontvang deze overeenkomst in uw mailbox.